Kontakt     Mapa     Czynności     Krakowska Izba Notarialna     Polityka prywatności


USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r.

Prawo o notariacie - (Dz. U. z dnia 21 marca 1991 r.)

Art. 79. Notariusz dokonuje następujących czynności:

1) sporządza akty notarialne,

2) sporządza poświadczenia,

3) doręcza oświadczenia,

4) spisuje protokoły,

5) sporządza protesty weksli i czeków,

6) przyjmuje na przechowanie dokumenty,

pieniądze i papiery wartościowe,

7) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,

8) sporządza, na żądanie stron,

projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,

9) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.